Archive | март 2013

Све има своје време…

И дан што одлази…И Сунце кад се јавља…И љубав што се гаси…Све има своје време…Само ми немамо времена.Јер, све нестаје, круни се, пропада.Љубав је само бол.nad petrovic2

Advertisements

Panta rei

Трешње ће процветати у пролеће.Али, не за нас.Никад више.Река која  одлази никад се не враћа.Сунце ће и даље излазити на истоку и залазити на западу.Уморни   Месец ће увек бити жут.Сви путеви некуда воде и људи одлазе и долазе . А, живот даље тече…Само не , не за мене и Тебе. Тања Крповић    images

Глаголи

преузимање (1)Док сам ишла у школу , увек сам волела наставнике који су били духовити . Сетите се вица: Судија: Да бисте доказали невиност, морате имати алиби.Реците ми, да ли Вас је неко видео у тренутку пљачке? Оптуженик: Ја се надам да није.  Знамо  да глаголи означавају радње,стање,збивање.Распореди следеће глаголе у групе према значењу које имају . Глаголи су: читати, смркавати се, играти се, белети се,градити и радовати се. Радњу означавају :————————-, Стање:——————–, Збивање:——————–. ( Решење:1. радњу: читати, играти се, градити.2. стање: белети се, радовати се,  збивање: смркавати се) . Глаголи су променљиве речи. Промена глагола назива се конјугација. Глаголи који означавају радњу исказују неко свесно деловање: читати, писати…Глагол писти значи да неко пише, тј. да та радња има вршиоца.Глаголи збивања показују дешавања која нису узрокована свесном вољом , чак ни кад се односе на човека : грмети, севати, трулити; туговати, умирати, будити се . Ове две врсте глагола можемо сматрати  развојним зато што код обоје постоји развој радње.Ови глаголи могу се поделити на глаголе кретања, глаголе творачке (креативне)  и преобличне ( трансформативне). Глаголи  стања  означавају процес у коме се ни шта ради, нити шта збива, већ је то процес у коме неко или нешто налази , па се тако може исказати колико је неко времена провео или нешто провело у том процесу. Боје: белети се, црнети се. Постојање или борављење: бити, боравити, летовати…Мировања: мировати, ћутати…Полаожај тела: чучати, клечати, стајати, седети, лежати..Физиолошко збивање: дисати, болети…Стање свести: спавати, дремати, бдети…Вољу: морати, желети, хтети…

Грађење ( творба ) речи

Ако  једна реч  није настала од неке друге речи  кажемо да је проста. Такве су , на пример: кућа, зуб , брат, сестра, црн, писати, пет, пред….Ако нису просте речи  у нашем језику  него су  добијене  од других речи  различитим  начинима  творбе ( грађења )  називају  се  творенице. Творенице  се , заједно са  простом речи од  које су настале , чине породицу речи. То су групе  речи које имају  исти  корен- заједнички  сео који их повезује  по значењу.Тако речи  цвет, цветић , цветни, цветати , Цвета, Цветко, , итд.Све ове речи  имају исти корен  и чине породицу речи. Најважнији  начини грађења речи су : извођење,  слагање, комбиновано  грађење и претварање.tvorba reciпреузимање (2)

Да ли блоговање уништава књижевност?


Да ли блоговње уништава књижевност?
Блоговање је вођење дневника на Интрнету. Дневнички записи су уређени и имају хронологију као и све науке.Није ли књижевност и наука , и уметност?! Книжевност је и уметност речи.На блоговски начин књижевност је добила и прилагодила се времену у коме живимо. На овај начин читање, писање и преношење књижевних дела младима постаје нов начин оживљавања књижевности и њене лепоте која се може поредити са делима из других уметности. Једино нама рођеним пре 1990. смета што нема мириса паира тек отворених књига и што нема шуштања страница и бележења оловкама , чланским картицама из библиотеке, паририма, подметачима….Речи постају скупе и књига је постала роба као лекови, храна,обућа,одећа….Велики песник ,Бранко Миљковић је на једном епитафу написао као опомену :”Уби ме прејака реч!” Да ли ће нас ново доба уништити или ћемо душе спасити трагајући и објављивајући дела -не знам. Одговор нек напишу они који ддолазе после нас.Али, једино знам књижевност не умире!
Тхис ентрy wас постед он 8. март 2013., ин Семинари.
4 коментара