Архиве

Грађење ( творба ) речи

Ако  једна реч  није настала од неке друге речи  кажемо да је проста. Такве су , на пример: кућа, зуб , брат, сестра, црн, писати, пет, пред….Ако нису просте речи  у нашем језику  него су  добијене  од других речи  различитим  начинима  творбе ( грађења )  називају  се  творенице. Творенице  се , заједно са  простом речи од  које су настале , чине породицу речи. То су групе  речи које имају  исти  корен- заједнички  сео који их повезује  по значењу.Тако речи  цвет, цветић , цветни, цветати , Цвета, Цветко, , итд.Све ове речи  имају исти корен  и чине породицу речи. Најважнији  начини грађења речи су : извођење,  слагање, комбиновано  грађење и претварање.tvorba reciпреузимање (2)

Advertisements